söndag 14 februari 2016

Justering vid vandringshinder

Gollum och Emil djupar ur nedanför fallet.

Vid grillplatsen i ån har fisken ett fall att passera. I höstas flyttade vi en stor sten som gjorde det svårt för fisken att hoppa här och flyttade sten nedströms för att djupa ur och ge mer plats och startsträcka för öringarnas hopp. Vi koncentrerade även strömmen på nacken för att få lite mer djup där. Det verkade också som om justeringen gav resultat, då vi såg öringar som passerat fallet.

Emil Viking och Henrik Forslund i färd med att koncentrera vattnet på nacken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar