lördag 3 november 2018

Stopp för biotopvård i Hyttströmmen.

Slagg i Näveån  både fornlämning och förorening.

Näveåns Vattenvårdsförening har ännu inte fått rapporten från företaget som gjorde den arkeologiska undersökningen av åsträckan nedströms Hyttdammen. Vi har dock fått tydliga indikationer från länsstyrelsens arkeolog Olof Pettersson att inga biotopvårdsåtgärder kommer tillåtas på denna sträcka i dagsläget. Vi kommer därför att försöka hitta en annan lämplig sträcka i Näveån där vi kan använda materialet för förbättringar av miljön. Kulturmiljö och föroreningar följer hand i hand längs Näveån, vilket komplicerar arbetet med återge ån dess biologiska mångfald. Ett helhetsgrepp behövs och detta är nu på gång med Sportfiskarnas nya projekt "Fritt Fram" där även mitt barndomsvatten Hedströmmen kommer att ingå. Ett projekt med mål att skapa fria vandringsvägar och bättre biologisk mångfald och miljö i hela Näveån.
http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/nyheter/2018/sidor/uppstart-for-nytt-vatten-och-fiskevardsprojekt-i-navean.aspx/


lördag 8 september 2018

Biotopvården stoppad av Länsstyrelsen.Jag ber om ursäkt till de som missade infon i sociala medier att biotopvårdsdagen var inställd idag. Informationen skulle ju förstås även funnits här! Det som hände var att Länsstyrelsen stoppade biotopvården med hänvisning till att vi inte inkommit med anmälan om ingrepp i fornlämning. Vi återkommer med ett nytt datum för åtgärden när Länsstyrelsen har behandlat vår nya anmälan. Det som gjorde att vi var tvungna att stoppa biotopvårdsdagen är att kopparslag dumpats i området nedanför Hyttdammen där det en gång låg en kopparhytta. Detta är alltså ett fornlämning.Mycket tråkigt detta. Det blir tidigast i oktober, om vi kan få ett godkännande för att täcka över begränsade ytor i ån med natursten, nedströms dammen där det nu ligger slagg. Återigen ber jag om ursäkt för att informationen inte fanns i vår blogg också. Hoppas att ni har möjlighet att komma åter.


fredag 17 augusti 2018

Biotopvård i Näveån - för att möta extremväder!

Den 8 september kl. 9:00 spänner vi åter musklerna för att möta framtiden.
Den 8 september är det dags för biotopvårdsdag i Näveån igen. I år kommer vi att ha den extrema torkan i åtanke när vi gör i ordning ståndplatser den uppväxande generationen. Att bevara och förbättra mindre höljor där småöringar kan överleva under extrem torka kan vara det som hjälper till att rädda en generation som annars skulle vara borta. Detta kommer att ha högre prioritet i vårt fortsatta arbete. Många fiskar dog under rekordtorkan i sommar. Att en del öringar faktiskt överlevde den uttorkade Näveån är ju helt otroligt. Och havsöringen har en bra strategi. Nya generationer lekfisk finns i havet och sent i höst kommer det förhoppningsvis att finnas vatten att leka i igen. Och öringen kan vänta, den är beredd. Lek har förkommit så sent som in på den nya året. Nu kommer vattnet så sakteliga åter. Häng på och lägg ut sten nedströms Hyttdammen i Näveån - för framtida generationers fiskar och fiskare. Vi träffas kl. 9:00 vid Idrottsplatsen i Nävekvarn för instruktion och uppvärmning. Näveåns Vattenvårdsförening bjuder på kaffe, dricka och tilltugg när krafterna sinar. Alla som är intresserade av att hjälpa till är välkomna: Stora och små, unga och gamla.

Succé för leken i Hyttströmmen!

Vi är oerhört nyfikna. I höstas lyfte Rickard och Erik från Sportfiskarnas projektkontor i Nyköping 18 öringar förbi de nedersta vandringshindren till Hyttströmmen uppströms Masugnsdammen. Vi kunde konstatera lek under hösten, men hur blev resultatet?En stor fördel för öringarna i denna ström är att det nu inte finns någon konkurrens från andra fiskarter och stora mängder mat i form av nattsländelarver, dagsländenymfer och massor av sötvattenmärlor - gammarus. Platsen är med andra ord en veritabel örinfabrik! Det enda som det råder brist på är sten. Botten består av slagg och större block saknas. I år kommer därför Näveåns Vattenvårdsförening att lägga ut sten för ge bättre uppväxtmöjligheter för öringbarnen. Lite bättre lekmateriel på några sträckor skulle inte heller skada. Den nedre delen av Näveån har producerat oerhört bra med öring. Denna sträcka kan bli ännu bättre. Fria vandringsvägar känns nu ännu mer motiverat och förväntningarna på vad Näveån kan göra för havsöringstammen i Bråviken har höjts åtskilliga snäpp!

Rickard Gustafsson och Björn Johansson berättade om faunan i ån.

Under 19 maj hade Sportfiskarna även information om sitt arbete med fiskevård, ungdomsarbete m.m. Elfiske som inventeringsmetod förvisades för allmänheten på den nedre sträckan i Näveån där Näveåns Vattenvårdsförening tillsammans med Sportfiskarna och allmänheten genomfört biotopvård under flera år nu.

Rickard Gustafsson förevisade elfiske.
Bland annat kunde man få se den märkliga och skyddsvärda fisken flodnejonöga som lever och frodas i Näveån. Även för dessa hoppas vi på en fin lek som precis är avklarad nu i maj i år.

Flodnejonögat leker i ån.


onsdag 10 januari 2018

Ett lyft för havsöringen i Näveån


Under hösten 2017 lyfte Sportfiskarna i Sörmland de allra första lekmogna havsöringarna förbi Masugnsdammen i Nävekvarn. Jag filmade när den allra första honan fick hjälp att ta sig upp till jungfruliga lekplatser med hjälp av Rickard, Erik och en Toyota. Åtgärden ska kickstarta fisklivet i "Hyttströmmen" innan öringen på egen hand kan nå den nya leksträckan. Näveåns Vattenvårdsförening planerar också att tillföra mer sten på den nya sträckan under 2018 för att ge ungarna bättre möjligheter att överleva. När de är stora nog att bli smolt och vandra ut till Bråviken hoppas vi att det är fri passage nedströms förbi bruket och Pumpfallet och att de sedan kan återvända utan lyfthjälp när de är i samma storlek som pionjären i filmen, "the Toyota Fat Lady".


torsdag 24 augusti 2017

Full fräs i Näveån!

Idag var det dags för elfiske i Näveån med Tobias Fränstam från Sportfiskarna tillsammans med praktikanterna Ådén och Lisjö. Den nedre sträckan som kallas Båtklubbssträckan höll sämre med öring än tidigare år. Kanske har den varit utsatt för mer predation än tidigare? En idog häger? Positivt är att nejonögonen verkar trivas. Den övre sträckan var däremot fullsatt med öring. 193 fiskar kunde räknas in, ett fantastiskt resultat!

Handledare Fränstam med praktikant Ådén i färd med elfiske vid Grillplatsen.

Förutom tätheten tyckte Tobias att det är glädjande att andelen större fisk som klarat flera somrar var hög. Det låga vattnet gör Näveåns öringförande nedre sträcka oerhört lättfiskad om man är häger eller mink, vilket oroar mig. Vi pratar också om stensimpan som finns här men i obetydlig omfattning, vilket kan bidra till att öringungarna klarar sig så bra, tänker Tobias. Stensimpan kan både äta av småöringen och konkurrera om utrymme och föda. 
Detta har man konstaterat i andra vatten med större täthet av simpa.

Ett svep i Näveån som säger allt om mängden öringungar!
När jag talar med Peter Johansson konstaterar han att det kanske räddat en och annan öring att hägrarna haft fullt upp med vitfisken i Masugnsdammen uppströms. Den har tömts på vatten under arbetet med den nya dammvallen och fiskvägen där. 
När jag pratar med Tord Bergström som just är i färd med färdigställa de sista på arbetet med dammen, håller han på att fundera på hur man bäst bibehåller flödet i ån samtidigt som man fyller dammen.
Entreprenören Tord Bergström funderar!
Jag berättar om alla öringbarn som står nedströms och hoppas på att det ska finnas vatten under hela färdigställandet. Fiskvägen ser ut att bli riktigt bra och det är verkligen dags att ge en eloge till entreprenörerna och Nyköpings Kommun för väl utfört arbete under sommaren. Tänk när fiskvägen nedströms blir färdigställd och öringen vandrar upp och leker här – vilket skådespel från den nya bron! Fiskevårdsarbete är lika roligt som fiske!


Nya dammvallen och fiskvägen.torsdag 27 oktober 2016

Leken i full gång!

En stor havsöringhanne mitt i leken.

Äntligen kom regnet och havsöringarna kunde vandra upp för lek i Näveån. Tyvärr blev det ännu en fadäs för räddningstjänsten som tömde Masugnsdammen och sedan stängde till luckorna  alltför mycket. Havsöringar på 4-6 kg fick kämpa för livet i den rännil som återstod. Som tur var fanns det folk på plats som kunde hjälpa en del av öringarna till djupare vatten. Tur var det också att leken bara hade börjat. Vattenflödet återkom och leken har nu varit i full gång. Troligen är ingen större skada skedd. Medelvikten är hög i år och ett fint skådespel har presenterats för flanörer och lekskådare längs ån. Fisken har också utnyttjat de nya lekplatserna som skapades i september. Skönt att veta är att de fördömda dammluckorna försvinner under nästa år och ersätts av en självreglerande dammvall med fiskväg som ska fungera bättre vid höga flöden.