tisdag 28 februari 2012

Näveån, ett av Nyköpings Kommuns "ekologiskt särskilt känsliga områden"Nyköpings kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Planen ska visa hur mark och vatten runtom i kommunen ska användas på lång sikt. I planen framgår bla att ett antal rinnande vatten i kommunen klassats som ESKO (ekologiskt särskilt känsliga områden), däribland Näveån. Ett ställningstagande som torde borga för ett ansvarsfullt agerande från Nyköpings Kommun i de frågor man driver & som berör ån och kan påverka dess naturvärden. 


Det uppskattas av Näveåns Vattenvårdsförening!

Nedan ett utdrag ur Översiktsplanen (sid: 34)

 6 ) Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 3 kap 3 § MB Nedanstående naturmiljöer hyser särskilda eko- logiska värden och/eller är särskilt sårbara för påverkan.
Nynäsån, Tunsätterbäcken, Svärtaån, Råsjöbäcken, Lesjöbäcken, Kilaån, Ångabäcken, Bränn-Eke- bybäcken, Näveån och Buskhyttebäcken är tio kustmynnande vattendrag som bedöms ha stora naturvärden och som kan vara av betydelse för fisk.

Länk till Översiktsplanen: Översiktsplan Nyköpings Kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar