onsdag 14 augusti 2013

Havsöringens lek ödelades

Inmätning av ån
Den 30 juli kom Sportfiskarnas Tobias Fränstam för att elfiska provsträckan som fiskades förra sommaren tillsammans med ett gäng praktikanter. 2012 fångades 120 öringar på sträckan. I år var det en helt annan historia.  fisk från 2012 års lek lyste med sin frånvaro.
Endast ett fåtal öringar fångades och ännu färre från leken 2012. Orsaken är höstens katastrof: Leken förstördes helt av en regleringsmiss under högvattnet, då Masugnsdammen tappades på vatten för att sedan helt stängas till så att ån nedanför dammen torrlades under en tid. Detta strax efter leken – sämre tid för ett sådant misstag kunde knappast ha valts! 


trots ihärdig torka fanns det ännu vatten i ån.

Nu har vi svart på vitt hur viktigt det är att få bort de gamla dammluckorna och skapa en dammvall med bättre funktion lite högre upp i Masugnsdammen som både borgar för en jämnare vattenföring på den nedre sträckan och låter fisken passera upp till de gamla lekplatserna ovan dammen. En damvall som inte regleras godtyckligt i tid och otid så att livet i ån ödeläggs. 


Skrubbskädda var en ny art för i år.
Fler arter än förra fisket fångades: Öring, mört, id, stensimpa, gädda, abborre och en intressant art som var ny för i år var skrubbskädda! Off record även en liten braxen.


Skavfenors, rygg mot rygg i hängmattan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar