lördag 30 juni 2012

Den som väntar på något gott ...


Sommaren är här och Näveåns Vattenvårdsförening har nu fått rapporterna från Jönköpings Fiskeribiologi som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med Näveån som lekplats för våra blanka och prickiga favoritfiskar i Bråviken. Förhoppningsvis ska vi också kunna hjälpa andra vandrande fiskarter som flodnejonöga och ål. Focus för projektets fortsättning kommer dock i första hand att ligga på havsöringen eftersom Näveån passar så väl för denna art. Pengarna som ska betala rapporterna kommer från Europeiska fiskerifonden samt Nyköpings Kommun som är medfinansiär.
Kommunen bidrar med hälften av kostnaden.

Det som är kvar av det första projektet för Näveån är nu att få in medfinansieringen från kommunen, betala vår konsult J. F. samt ansöka om slututbetalning från Fiskerifonden via Jordbruksverket och slutligen betala tillbaka lånet som Sörmlands Sparbank hjälpte oss med. Tänk att vi snart tagit oss igenom alla dessa blanketter! Sedan är det dags att söka pengar för detaljprojektering och genomförande av den första fiskvägen nedströms Nävekvarns Bruk. Om det blir möjligt att genomföra det som vi vill kommer det att bli en ny glittrande pärla i Nävekvarn och nya lekmöjligheter för den vandrande fisken. Jag ser den redan för mitt inre öga ...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar