torsdag 9 augusti 2012

Elfiske med Sportfiskarna


Den 31 juli elfiskade Tobias Fränstam och Rasmus Ljungqvist från Sportfiskarna några sträckor i Näveån för att få en bild av hur det ser ut med fiskbeståndet idag. Undersökningen ger oss en uppfattning om potentialen för ån att bli en viktig leklokal för havsöringen i Bråviken. På den nedre sträckan registrerades 120 öringar, vilket är en fin siffra. Fångsten dominerades förstås av fisk från leken i höstas, men flera årsklasser fanns representerade. Även en stor stationär öring upptäcktes under fisket, samt stensimpa, abborre och id. Ett stort tack till Sportfiskarna för denna intressanta och inspirerande inblick i läget för vår skyddsling Näveån. Nu vet vi med säkerhet att vi har något mycket värdefullt att arbeta vidare med. 

Flera årsklasser av havsöring fanns representerade i Näveån. De minsta kläcktes i våras.
Tobias Fränstam och Rasmus Ljunqvist från Sportfiskarna inventerar fiskbeståndet i Näveån.
Högre upp i ån finns gädda och abborre, men ännu når inte havsöringen dessa sträckor. Vårt första projekt blir att göra ett omlöp förbi första absoluta vandringshindret som är ett fall ett par hundra meter upp i ån. Tanken är att omlöpet ungefärligt ska följa åns ursprungliga fåra. På 1800-talet rätades den för industrins ändamål – nu vill vi låta den bli sig själv igen. När detta är genomfört kan öringar och flodnejonögon simma upp till Masugnsdammen. Dammen blir den stora utmaningen i restaureringen av ett litet vattendrag med stor betydelse.


Stationär öring – ett potentiellt hot mot de nykläckta havsöringarna?
En havsöring som kläcktes våren 2011.
Stensimpa

2 kommentarer:

  1. En blir ju lite fundersam över hur det kommer att bli/gå för Åns Öringar nu när det börjat grävas efter gamla giftsynder från tiders begynnelse, samt det andra intresset från storstan med nya vägar och båtuppläggningsplatser?

    SvaraRadera
  2. Visst blir man det, men vi har inte sett någon fiskdöd på grund av grävningarna. Emil har varit nere och kontrollerat läget dagligen. Vad det gäller Näveåns fiskvandring ska den nya bron inte behöva innebära något problem. Vi siktar för närvarande på ett omlöp som troligen kommer att ansluta strax nedströms den nya bron. Vi fortsätter nu med en detaljprojektering av detta. Då vet vi sedan mer exakt hur och var man måste gräva och kan sedan undersöka marken just där och få en tydligare bild av läget för att beräkna miljökonsekvenser och kostnader.

    SvaraRadera