tisdag 25 september 2012

Rapporterna från Jönköpings Fiskeribiologi


Här kan du hämta rapporterna från Jönköpings Fiskeribiologi AB som ska ligga till grund för Näveåns Vattenvårdsförenings arbete med restaureringen av Näveån. Gör gärna ett inlägg på vår blogg om du har tankar och åsikter om rapporterna och arbetet med ån.

Förprojekteringen:
https://dl.dropbox.com/u/5891501/F%C3%B6rprojektering%20N%C3%A4ve%C3%A5n%20120605%20slutrapport.pdf
Bilagor:
https://dl.dropbox.com/u/5891501/F%C3%B6rprojektering%20N%C3%A4ve%C3%A5n%20120605%20Bilagor.pdf
Biotopförbättring:
https://dl.dropbox.com/u/5891501/Biotopf%C3%B6rb%C3%A4ttring%20N%C3%A4ve%C3%A5n%20120608.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar