måndag 11 november 2013

Lek och kustbevakning

Havsöringlek, förmodligen för första gången på mer än sexhundra år ovan Nedre Dammen.Nu är havsöringleken i full gång sedan det fyllt på med vatten i våra lekåar. Igår var jag och Melker och tittade på Kvarsebobäcken. Tyvärr såg det ut som om det låg nät i fredningsområdet vid åns mynning. Vi hoppas att det inte är så, men jag kontaktade vakthavande befäl kustbevakningen i dag och de skulle kolla av åmynningar i Bråviken senast onsdag, förhoppningsvis redan idag. I bäcken såg jag först lekgropar på den nya sträckan över den utrivna Nedre Dammen. Efter en stund träffade jag även på öring och kunde bevittna den första leken i å-ravinen, kanske på mer än 600 år! Det känns stort, även om detta är ett litet vatten kommer det på tillsammans med andra återställda lekvatten att på sikt få stor betydelse för Bråvikens havsöringar och kustmiljön i stort.

Bråviken låg blank och blå igår.

Med hjälp av kustbevakningen som är en viktig kugge i att återupprätta ett gott fiske längs våra kuster. I går beslagtog de ett nät vid Trosaåns mynning. Min dotter uttryckte det så här: Det är ju som att äta upp sättpotatisen. Då blir det ju ingen färskpotatis till midsommar!"

En liten blänkare som jag återutsatte igår, kärleksfullt tillverkad i någon av våra Bråviksbäckar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar