måndag 17 mars 2014

Detaljprojekteringen av första fiskvägen klar!

Nu har vår konsult i projektet Näveåns Havsöring steg 2 blivit färdig med detaljprojekteringen. Vi har nu fått alla ritningar och underlag vi behöver för att gå vidare och se till att den nya åfåran vid pumpfallet blir verklighet, något som vi började förbereda redan hösten 2010. Allt ser riktigt bra ut, ett stort tack till Norconsult, i synnerhet till Johan Lind och Axel Emanuelsson.
    Nå, det är en sak som vi saknar. En bildpresentation som gör det lättare att förstå hur det kommer att se ut när allt är klart. Det jobbar vi och vår projektledare Christel Guillet nu med att ta fram. Den 6 mars besökte jag parkmarken nedströms Nävekvarns Bruk tillsammans med Christel och Albert Ellestad, landskapsingenjör på Nyköpings Kommun, för att fundera lite över hur vi vill att parkmarken runt den nya åfåran skulle kunna se ut.

Albert Ellestad och Christel Guillet diskuterar utformningen av parkmarken runt omlöpet.

Vi vill att den ska vara inbjudande för människor och samtidigt ge gott skydd för fisken. Diskussionerna handlade om allt från Vresrosors förmåga att penetrera allt i sin väg, till hur man ska kunna beskåda lekande havsöringar från rullstol. Vi talade om beskuggning från söder och blommande körsbärsträd.Det är ju inte gratis att genomföra ett sådant här projekt till slut. Kostnaden för det färdiga omlöpet lär hamna på över 3 miljoner kronor. Det är dyrt att ta hand om förorenad mark. Ändå är detta väl använda pengar.  Investeringen förräntar sig över lång tid framöver. En fördubblad längd lek och uppväxtvatten för havsöringens ungar – till glädje för alla som fiskar i Bråviken. En fin plats att besöka när man är på vandring från och till Nävekvarns hamn. Om hösten lekskådning efter vandrande havsöring. Håll tummarna för att vi nu får tillstånd att bygga den nya strömfåran och lyckas få fram pengar till entreprenad.

Här kan du se den översiktliga ritningen för omlöpet:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/5891501/12.1-Ritning11.pdf

Här hittar du samrådsunderlaget:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5891501/N%C3%A4vekvarn_samr%C3%A5dsunderlag_oml%C3%B6p_20140307.docxInga kommentarer:

Skicka en kommentar