tisdag 16 september 2014

Biotopvård i Näveån den 20 september

2 september genomfördes årets elprovfiske av Rickard Gustafsson från Sportfiskarna tillsammans med mig som assistent. Resultatet var mycket glädjande. Framför allt var det gott om ungar från leken i höstas på båda sträckorna som vi fiskade, men vi hittade även större fisk som lyckats fly nedströms undan reglerings-katastrofen hösten 2012. Vilken skillnad mot förra året! Drygt 300 öringar registrerades på två 25 långa provsträckor. Andra fiskarter som fanns i ån var flodnejonöga, skrubbskädda, småspigg, storspigg, gädda, abborre och stensimpa.

Rickard Gustafsson inför årets elfiske i Näveån.
Detta blir nu en referens för det biotopvårdsarbete som under ledning av Sportfiskarna kommer att genomföras på sträckorna den 20 september. Att det fanns många öringungar i ån betyder också att det är ont om plats för dessa och att utslagningen blir stor när de ska konkurrera om matplatserna. Därför är det nu viktigt att göra så många bra ståndplatser som möjligt för öringar och andra fiskar. Hela styrelsen från föreningen kommer att vara på plats för att bära grus och flytta sten. Är du också intresserad av att hjälpa öringarna är det bara att dyka upp vid Nävekvarns hamn kl. 9:00 på lördag. Du är också välkommen om du bara är nyfiken på vårt arbete med ån och vill fråga oss i NVVF eller Rickard från Sportfiskarna något om fiskevård. Det här blir en fin upptakt till fortsättningen med Åparken som vi planerar uppströms tillsammans med Nyköpings kommun. Vi ses vid ån!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar