onsdag 30 september 2015

Resultatet av årets elfiske

Nu har jag fått resultatet av årets elfiske i Näveån. Det visar på en något lägre täthet av öring än 2014. En orsak till detta var det ovanligt höga vattenståndet i ån. Det gjorde elfisket lite mindre effektivt. Tätheten är god, men man kan också se resultatet av ökande konkurrensen mellan årsklasserna. Bitskador på den lite större fisken och utjämning i antal mellan årsklasserna. 2013 fanns det väldigt lite årsungar p.g.a förstörd lek hösten 2012. Det fanns väldigt mycket årsungar hösten 2014. Förmodligen eftersom de hade liten konkurrens fr. det fåtal som kläcktes våren 2013. Hur bra vi än kan göra den sträcka vi har för tillfället, måste vi så snart som möjligt få mer vatten för lek och uppväxt. Det är synd och skam att inte kunna utnyttja potentialen i Näveån som skulle kunna vara ett mycket betydelsefullt vatten för Bråvikens utveckling – ekologiskt och fiskemässigt. Detta, trots sin ringa storlek. Vi kommer att jobba för att maximera överlevnaden på sträckan, genom att utöka antalet bra ståndplatser, kantzoner och lekplatser, men det är ovan vandringshindren den långsiktiga lösningen finns – kilometer vatten i stället för meter.

Just nu är många öringar på väg till sina lekplatser genom Bråviken under månskenet.

Sportfiskarna jobbar på en övergripande lösning för Sörmland, där Näveån är en del. Vi är väl förberedda för en fortsättning, med färdig detaljprojektering för första vandringshindret, så vi hoppas att detta kan bli en del av den finansiella lösningen. Nyköpings Kommun har legat lågt en tid nu, men vi har förhoppningar om att de ska ha möjlighet att lägga mer krut på finansieringen av fria vandringsvägar i Näveån under 2016. En fiskväg vid Masugnsdammen uppströms vårt projekt med Åparken är på gång. Det kan bidra till att det framöver kan hända mycket på en gång. För övrigt har jag fått rapport om att lekfisken börjat anlända till Näveån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar