måndag 2 november 2015

Lågvatten

Näveån och kolmårdsbäckarna lider av ovanligt lite regn under oktober. Detsamma gäller t.ex. för Gotlands bäckar och åar. I september såg vattenståndet lovande ut, men sedan kom rekordlite nederbörd. Ändå har många och stora havsöringar varit uppe i ån och kikat. Emil räknade den 24 oktober in 26 öringar på den korta sträckan! Fisk på upp emot 7 kg har varit uppe i ån. Lågt vatten i ån, men också i havet gör att vi nog inte kan inte förvänta oss något strålande resultat av årets lek. Kanske får den lekmogna öringen en chans i november? Samtidigt måste man ha klart för sig att den korta sträckan endast kan hysa ett visst antal fiskungar. Vi kommer att jobba för ännu en biotopvårdsdag under sensommaren 2016, där vi ytterligare förbättrar den tillgängliga sträckan i väntan på att det nedre omlöpet, "Åparken", blir verklighet. Under 2016 kommer Nyköpings kommun att genomföra utrivningen av dammluckorna i Masugnsdammen. En överfallsdamm med fiskväg, ett s.k. inlöp kommer att byggas och därmed läggs ännu en viktig pusselbit till fria vattenvägar i Näveån: http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/2015/Saker-damm-i-Navean/

Med lite tur och mycket hårt arbete kan det hända väldigt mycket för Näveån på kort tid! Dock är sträckan inne på Nävekvarns Bruk som ligger mellan Åparken och Masugnsdammens fiskväg ännu inte detaljprojekterad. När byggandet av Åparken är igång, får vi ta tag i denna del ån. Här är väldigt brant (8 meter totalt) och trångt och det handlar mer om en fisktrappa. Den kan byggas i natursten och likna en naturlig fors. Då blir detta projekt det minst kostsamma, trots den stora fallhöjden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar