tisdag 29 november 2011

Äntligen på väg mot fria vandringsvägar!

Vid Salvetorps hytta började idéer för Masugnsdammens fiskväg ta form.
                                                                          
På onsdagmorgonen 23/11 började Jönköpings Fiskeribiologi sitt arbete med inmätning av vandringshinder i Näveån. Det känns härligt, men lite overkligt att vi är igång med det verkliga arbetet efter all pappersexercis som måste till innan ett sådant här projekt kan sjösättas. Det var första gången som jag fick träffa Per Sjöstrand. Peter Lindvall var med på mötet vi hade med intressenter i projektet  i maj, så hans ansikte var bekant sedan tidigare för mig. Där stod de nu på riktigt: Per med anteckningsblocket. Peter utvadad i ån med mätutrustningen som pep högljutt och lyste av röd laser. Siffror ropades över forsbruset vid första vandringshinder. Siffror som i förlängningen blir nya vandringsvägar för fisken som inte kunnat ta sig upp här på hundratals år. En karta från 1700-talet visar hur ån faktiskt inte bildade ett fall här utan ursprungligen löpte i en båge runt klippan. Här skulle också ett omlöp kunna rinna. En återställning av den ursprungliga ån innan den industriella revolutionen tog fart i Nävekvarn. En försvårande omständighet är att industrin lämnat kvar giftiga ämnen i marken. Man kan inte utan vidare gräva omlöp här. Men en mycket snygg lösning skulle det bli!
Vid Masugnsdammen är det svårare att bygga fiskväg. Fallhöjden är runt 5 meter och lutningen brant. Här  krävs lite mer funderande. På eftermiddagen kommer Annika Clémens från Södermanlands Nyheter för att intervjua oss om arbetet med ån och kustmiljön. Det är inte lätt det här med intervjuer. Efteråt kommer man att tänka på hur man borde ha utvecklat sina resonemang. Det är väl tur att man inte är politiker.

På torsdagen 24/11 träffar jag Per och Peter vid Hyttdammen. Här hittar de en bra väg för ett omlöp som inte får alltför brant lutning. Men sedan har vi det här med fornlämningar och skyddsvärda kulturella miljöer. Det gäller att ha en god kontakt med Länsstyrelsens specialister på området vid planering av fiskvägar och flera olika lösningar redo! Men hur hittar vi en bra lösning för Masugnsdammen? Vid Salvetorps Hytta börjar en idé ta form. Här är en stor fallhöjd, men forsen har fina små fickor där fisken redan idag har en någorlunda bra vandringsväg – trots den branta stigningen. Kunde inte dagens Masugnsdammen istället bli Masugnsforsen? Kunde man inte bygga en "naturlig"vandringsväg upp under den nya bron som ska byggas där. Då måste damvallen flyttas en bit upp och lutningen minskas med stenblock nedanför bron. Detta måste man räkna på, men väldigt snyggt skulle det bli – en pärla i Nävekvarn, där man kunde se öringen hoppa mellan fickorna i forsen om hösten – när regnen sätter in och lockar upp fisken från havet. Vid Alstorpsdammen tittar vi på det lilla omlöpet som redan finns där. Här kan man med handkraft och små medel hjälpa fisken vidare upp i vattensystemet.Jönköpingsgänget mäter in en tänkbar väg för ett omlöp vid Hyttdammen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar