söndag 6 november 2011

Inmätning och inventering i november!

Södermanlands länsstyrelse har nu godkänt Näveåns Vattenvårdsförenings ansökan om stöd från Europeiska Fiskerifonden. Det är alltså fritt fram för Jönköpings Fiskeribiologi att starta sin förprojektering för vandringsvägar och biotopvård. Samtidigt är nu havsöringen uppe för lek på de 200 meter som de nu har till sitt förfogande. Vi ska se till att leksträckan blir kilometer istället för meter!  Jönköpings Fiskeribiologi har inkommit med en ny tidsplan för sitt arbete. De kommer att påbörja sitt jobb med inmätning av vandringshinder och inventering för biotopåtgärder under november om vattenståndet tillåter. Just nu är det inga problem eftersom vattnet är lågt.

Blank havsöring fångad på fluga – med fler lekplatser blir det
fler sådana till Sörmlands och Östergötlands kustfiskare!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar